6/8/2002

06_08_02

6/8/2002. Préstame entemecer les onomatopeyes autóctones o de creación propia coles forasteres de la tradición americana de tires de prensa, más averaes a términos de la llingua inglesa. Tengo tendencia a usar les primeres o a inventales nueves, pero cuando meto munches, como nesta tira, hai sitiu pa too.

Author: Igor

Share This Post On